Ook 75-plussers kunnen een nieuwe nier krijgen. Het UMC Groningen krijgt een subsidie van 1,2 miljoen euro voor onderzoek naar de effecten van niertransplantaties bij 65-plussers, maar ook ver daarboven wordt nog getransplanteerd.

Onze doelstelling is: als iemand van 75 jaar nog vijf goede jaren erbij krijgt, dan is dat een succesvolle transplantatie’’, zegt prof. dr. Stefan Berger van het UMCG in een persverklaring over een nieuw onderzoek naar niertransplantaties bij ouderen. Transplantaties zijn zeer ingrijpende operaties, maar het is al jaren niet meer zo dat alleen jonge fitte patiënten er voor in aanmerking komen.

Afstoting

De onderzoekers van de sectie nefrologie en transplantatie van het UMCG gebruiken het forse subsidiebedrag vooral om na te gaan of ouderen ook toe kunnen met minder afweer-onderdrukkende medicijnen. Het probleem van een transplantatie is dat het lichaam van de patiënt het nieuwe, vreemde orgaan gaat afstoten. Daarvoor moeten patiënten na een transplantatie afweer-onderdrukkende medicijnen slikken, en die kunnen vervelende bijwerkingen geven.

Van alle niertransplantaties in het UMCG is bijna eenderde bij patiënten ouder dan 65 jaar. Er is een speciaal programma voor, ‘oud voor oud’, want doorgaans krijgen die 65-plussers ook een donororgaan van een oudere. Transplantaties bij ouderen zijn lastiger, omdat die groep ook meer risico loopt op complicaties. Ouderen zijn gevoeliger voor infecties door hun verminderde weerstand. Ze kunnen hartproblemen krijgen en herstellen minder snel van de operatie.

Minder sterfgevallen

Die lagere weerstand heeft alleen juist weer als voordeel dat het nieuwe donororgaan minder snel afgestoten wordt. In deze studie kijken de onderzoekers of de ouderen patiënten baat hebben bij een aangepast schema voor hun medicijnen. Dat zou tot minder infecties kunnen leiden, minder belasting van hun vaatstelsel en minder schade aan hun nier, maar ook tot minder sterfgevallen.

,,Bij oudere patiënten moeten we ons meer inzetten op kwaliteit van leven en minder op het voorkomen van afstoting”, zegt nefroloog Berger. ,,Lange termijn afstoting is voor ouderen nauwelijks een issue. In het kader van Healthy Ageing is dit natuurlijk ook een prachtig onderzoek.”

Een interview met Stefan Berger is te lezen in het wetenschappelijke magazine van het UMCG Kennis In Zicht. Hij houdt op 11 september zijn oratie als hoogleraar transplantatienefrologie.


Bron: https://www.dvhn.nl/groningen/Ook-75-plussers-krijgen-nieuwe-nier-12-miljoen-voor-onderzoek-23524809.html