Algemene informatie

Op deze website kunt u informatie lezen over de OPTIMIZE studie. Als u ten tijde van de niertransplantatie 65 jaar of ouder bent zult u waarschijnlijk door uw nefroloog gevraagd worden om mee te doen aan deze studie. Deelname is altijd vrijwillig, en ook als u wel meedoet, mag u op ieder moment beslissen om te stoppen met het onderzoek.

De OPTIMIZE studie is een onderzoek naar de beste combinatie van medicijnen tegen afstoting voor mensen met een hogere leeftijd (van 65 jaar of ouder) die een niertransplantatie ondergaan. Het onderzoek vindt plaats in het Amsterdam UMC, Erasmus MC, LUMC, Radboud UMC, UMC Utrecht, UMCG en het UZ Leuven.

Na een niertransplantatie moeten er altijd medicijnen worden gebruikt om te voorkomen dat het lichaam de getransplanteerde nier zal afstoten. Deze medicijnen werken door de natuurlijke afweer te onderdrukken. Deze werking wordt ‘immuunsuppressie’ genoemd.

Helaas hebben alle afweeronderdrukkende medicijnen hun eigen bijwerkingen. Voorbeelden hiervan zijn verslechtering van de nierfunctie, hoge bloeddruk, een verhoogd cholesterolgehalte en een verhoogde vatbaarheid voor infecties en kwaadaardige ziekten. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat wanneer iemand ouder wordt het eigen afweersysteem minder actief is, waardoor het risico op afstoting van de nier van nature al wat kleiner is. Dit betekent dat als iemand op oudere leeftijd een niertransplantatie ondergaat, hij of zij waarschijnlijk minder afweeronderdrukkende medicijnen hoeft te gebruiken.