Einde van het onderzoek

Uw deelname aan het onderzoek stopt als:

 

  • Alle bezoeken volgens het schema voorbij zijn
  • U zelf kiest om te stoppen
  • De onderzoeker of uw arts het beter voor u vindt om te stoppen
  • Het onderzoeksteam, de overheid of de beoordelende medisch-ethische toetsingscommissie, besluit om het onderzoek te stoppen.

Het hele onderzoek is afgelopen als alle deelnemers klaar zijn. De medicatie die u gebruikt heeft bij het onderzoek, zal ook beschikbaar zijn na afloop van het onderzoek, zodat u deze kunt blijven gebruiken. Na het verwerken van alle gegevens informeert de onderzoeker u over de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. Dit gebeurt ongeveer binnen drie jaar na afloop van uw deelname. U kunt na afloop van dit onderzoek benaderd worden voor eventueel vervolgonderzoek. Uiteraard zullen wij u dan opnieuw inlichten over het doel en het nut van een dergelijk onderzoek en staat het u vrij om wel of niet aan een dergelijk vervolgonderzoek mee te doen.