Mogelijke voor- en nadelen

Mogelijke voordelen

De nieuwe combinatie van geneesmiddelen (welke al wel in een groot internationaal onderzoek is getest in getransplanteerden van alle leeftijden) kan zorgen voor een betere nierfunctie en minder sterfte, maar zeker is dat niet.

Mogelijke nadelen

 

 • Minder afweeronderdrukking kan gepaard gaan met een hoger risico op afstoting.

    

 • U kunt last krijgen van eventuele bijwerkingen van de afweeronderdrukkende medicijnen (zie onderaan op de pagina). Bij de helft van de patiënten zal zoals gebruikelijk mycofenolzuur en een normale dosis tacrolimus worden gebruikt, die bijwerkingen kunnen geven. Bij de andere helft van de patienten zal in dit onderzoek everolimus worden gegeven met een lage dosis tacrolimus.

   

 • Everolimus heeft zijn eigen specifieke bijwerkingen, maar het is te verwachten dat een lage dosis tacrolimus minder bijwerkingen geeft dan een normale dosis.

   

 • Bloedafnames kunnen pijn doen of een bloeduitstorting geven. Bloedafnames zullen altijd plaatsvinden, of u nu wel of niet aan de studie meedoet.

   

 • Alles bij elkaar nemen we voor de studie 250 ml extra bloed bij u af.

   

 • Het invullen van de vragenformulieren kan wat extra tijd kosten.