Niet meedoen of stoppen met een onderzoek

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u niet wilt meedoen, wordt u op de gebruikelijke manier behandeld. Als u wel meedoet wordt u óf op de gebruikelijke manier, óf met de nieuwe combinatie behandeld.

Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen, ook tijdens het onderzoek. U wordt dan weer op de gebruikelijke manier behandeld. Dit moet uiteraard in overleg met de behandelend arts. U hoeft niet te zeggen waarom u wilt stoppen met het onderzoek. Wel moet u dit direct melden aan het onderzoeksteam.


De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek.
Als u wilt, kan verzameld lichaamsmateriaal worden vernietigd, dan moet u dit expliciet aangeven. Als u wilt dat de tot dan toe verzamelde gegevens niet meer worden gebruikt, moet u dat ook aangeven.


Als er nieuwe informatie over het onderzoek is die belangrijk voor u is, laat de onderzoeker dit aan u weten. U wordt dan gevraagd of u blijft meedoen.